ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี