ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

image

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

4 หมู่ที่ 12 ถนนแม่น้ำแม่กลอง

ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง

จังหวัดกาญจนบุรี 71000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 034-564-349-54

โทรสาร  034-564-360

 อีเมล์

kcbc@coj.go.th

 

 Social