ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
image

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ระบบงานศาลยุติธรรม

งานช่วยอำนวยการ

งานคดี

งานช่วยพิจารณาคดี

งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์

งานคลัง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อื่นๆ