ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court
กลุ่มงานบริหารจัดการคดี