ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา