ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court
กลุ่มงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล