ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court
News
ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ "เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและการเข้าถึงกระบวนการ ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับผู้นำท้องถิ่น" และโครงการ "คุ้มครองสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหา และจำเลยในการเป็นผู้กำกับดูแลผู้ถูกปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาของศาลจังหวัดกาญจนบุรี" ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง เปิดทำการศาล เพื่อพิจารณาคำร้องขอปล่อยชั่วคราว การออกหมายค้น - หมายจับ และการพิจารณาคำร้องขอทำงาน บริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับในวันหยุดราชการ นายศิริชัย ศิริชื่นวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ ตรวจราชการศาลจังหวัดกาญจนบุรี ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ สีเขียว และบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

    

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image