ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง "เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ (เพิ่มเติม) ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี "วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓" ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๖๓ ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่าหน่วยงานศาลได้จัดห้องสมุดประจำศาล ได้ตามมาตรฐานการจัดห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ศาลจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการ "e-Thursday" อบรมการยื่น คำฟ้องผ่านระบบ e-Filing แก่ทนายความ ทุกวันพฤหัสบดี

    

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image