ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court
News
นายเอกพล ชุติมาธิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กับ นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 และคณะในการถวายพระพร เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี นายเอกพล ชุติมาธิกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กับ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรี ในการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี แบบคำขอการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ศาลจังหวัดกาญจนบุรี "ด่วนที่สุด" ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง "การบริหารจัดการคดี ภายใต้สถานการณ์ COVID-19" (โปรดคลิกดูประกาศ...) ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดอบรม หัวข้อ “การพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์” แก่ทนายความ

    

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image