ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดกาญจนบุรี