ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซ์้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ