ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

ข้อมูลหน่วยงาน