ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ (เครื่องวิทยุคมนาคม) ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๕ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ