ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

เผยแพร่ราคากลางงานจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ (เครื่องวิทยุคมนาคม) ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ กำลังไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ จำนวน 10 เครื่อง

image เอกสารแนบ