ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ