ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร “ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ