ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
Kanchanaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี

ประกาศศาลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ เกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 (สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี)

image เอกสารแนบ